Menu

Stress en burn-out

Naar schatting 150.000 tot 300.000 werknemers zitten thuis als gevolg van stress, burn-out of andere klachten van psychische aard. Dit is een belangrijk aandachtspunt bij het verlagen van verzuim en verhogen van de duurzame inzetbaarheid.

Verklein de kans op stress en burn-out

Onderzoek heeft aangetoond dat de reden vaak terug te vinden is in scheve verhoudingen in de balans tussen werk en privé. Probeer stress te voorkomen door een heldere taakomschrijving te geven en door goede werkomstandigheden.

Let op de signalen van ziekteverzuim

Als u de signalen van ziekteverzuim vroegtijdig herkent, kunt u samen met de werknemer op zoek gaan naar een oplossing en uitval voorkomen. Werkstress is een belangrijk signaal. Probeer dit daarom ook te voorkomen door een heldere taakomschrijving te geven en door te zorgen voor goede werkomstandigheden en voldoende pauzes. Ook als u merkt dat iemand structureel overwerkt, dan is het misschien tijd in te grijpen om een burn-out te voorkomen.

Offerte verzuimverzekering

©2019 verzuimroute.com