Menu

Werkgeverslasten

Bij ziekte van een werknemer betaalt u als werkgever ook de werkgeverslasten door. Dit zijn bijvoorbeeld de premies voor de verplichte werknemersverzekeringen en eventuele pensioenlasten.

Werkgeverslasten meeverzekeren op de verzuimverzekering

Het verzekerde bedrag bij de verzuimverzekering kan met bijvoorbeeld 20% verhoogd worden om de werkgeverslasten op te vangen. Onze adviseurs kunnen u aan de hand van een verzuimscan adviseren of dit voor uw bedrijf verstandig is.

Offerte advies verzuimverzekering

©2021 verzuimroute.com