WIA-loongrens 2024

WIA-loongrens 2024

Vrijdag 8 december 2023

De WIA-loongrens voor 2024

Ieder jaar wordt de WIA-loongrens opnieuw vastgesteld. De WIA-loongrens is per 1 januari 2024 € 71.628,00. Dit bedrag is relevant voor de WGA-hiaatverzekering en WIA-excedentverzekering.

Adviesgesprek inkomensverzekeringen

Wat is de betekenis van de WIA-loongrens?

Een langdurig arbeidsongeschikte medewerker krijgt na twee jaar een loongerelateerde WGA-uitkering. De hoogte van deze uitkering is de eerste twee maanden 75% van het laatstverdiende loon min 75% van het loon dat de medewerker nog verdient. Daarna wordt dit 70% van het laatstverdiende loon. Er zit wel een grens aan het loon. Deze WIA-loongrens is ook bekend als het maximum dagloon of het maximum WIA-uitkeringsloon.

Maximum dagloon voor 2024

Het maximum dagloon voor 2024 is € 274,44. Er wordt gerekend met 21,75 werkdagen per maand. Dit betekent dat het maandbedrag € 5.969,07 is en het jaarbedrag € 71.628,84.

WIA-excedentverzekering voor medewerkers met een inkomen boven de WIA-loongrens

Gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers vallen terug op de WGA-vervolguitkering. Dit is een bepaald percentage van het minimumloon. Dit veroorzaakt een flinke terugval in het inkomen van uw werknemer. Met de WGA-hiaatverzekering biedt u uw werknemers een aanvullende uitkering. De beste en meest gekozen dekking is de WGA-hiaatverzekering Uitgebreid. Dit is een aanvulling tot 70% van het verzekerd jaarloon. Dit jaarloon is afgetopt op de WIA-loongrens.

Er ontstaat voor werknemers die meer verdienen dan dit loon een extra tekort. Met de WIA-excedentverzekering zorgt u voor een aanvulling op de wettelijke WIA-uitkeringen. U kunt kiezen om 70, 75 of 80 procent van het totale salaris te verzekeren.

Vrijblijvende offerte verzekeringen WIA