Menu

Arbeidsongeschiktheid ondernemer en werknemer

woensdag 8 mei 2019

Arbeidsongeschiktheid ondernemer en werknemer

Bij verzuimroute.nl adviseren wij werkgevers over de beste route om duurzame inzetbaarheid te verhogen, verzuim te voorkomen en arbeidsongeschiktheid te beperken. Maar voor ondernemers zelf is arbeidsongeschiktheid natuurlijk ook een zeer belangrijk onderwerp. Daarom leggen we in deze blog twee situaties naast elkaar:

  1. Wat als een werknemer arbeidsongeschikt raakt?
  2. Wat als een ondernemer arbeidsongeschikt raakt?

Het inkomen van een arbeidsongeschikte werknemer

Als iemand die in loondienst werkt, ziek wordt, dan valt hij de eerste twee jaar onder de Wet Verbetering Poortwachter. Als werkgever moet u in deze periode minstens 70% van het loon doorbetalen. Is de werknemer tijdens deze periode zonder onderbreking ziek, dan kan het zijn dat hij (deels) arbeidsongeschikt wordt verklaard. Het UWV bepaalt of en in welke mate de werknemer arbeidsongeschikt is. Hij maakt dan aanspraak op een uitkering op grond van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA).

Uitkering WIA voor arbeidsongeschikte werknemer

Er zijn drie mogelijkheden:

  1. De werknemer is minder dan 35% arbeidsongeschikt à Hij ontvangt geen uitkering
  2. De werknemer wordt 35 - 80% arbeidsongeschikt verklaard à Hij valt onder de WGA-uitkering
  3. De werknemer wordt voor minimaal 80% arbeidsongeschikt verklaard à Hij valt onder de IVA-uitkering

WGA staat voor Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten en IVA voor Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten. Iemand die minder dan 35% arbeidsongeschikt is, komt voor beide uitkeringen niet in aanmerking. In principe blijft de werknemer in dienst bij de werkgever. Dat kan zijn in een aangepaste functie of op een aangepaste werkplek.

Gedeeltelijke arbeidsongeschikte werknemers ontvangen een loongerelateerde uitkering

Is iemand tussen de 35% en 80% arbeidsongeschikt verklaard, dan kan hij in principe in dienst blijven bij zijn werkgever. De WGA-uitkering vult dan het inkomen aan. Hoeveel dit is, hangt onder andere af van in welke mate de restverdiencapaciteit benut wordt. Vaak gaat het echter wel om een aanzienlijke terugval in het inkomen.

Volledig arbeidsongeschikt dan geldt een vaste uitkering

Wordt de werknemer voor minimaal 80% arbeidsongeschikt verklaard, dan is hij volledig arbeidsongeschikt. Hij heeft in dat geval recht op een IVA-uitkering ontvangt 75% van je laatstverdiende loon. Wel geldt hierbij een maximum dagloon.

Verzekeren loonaanvulling arbeidsongeschikte werknemer

Als iemand arbeidsongeschikt raakt, ontvangt hij minder loon en ontstaat er dus een gat in het inkomen. Dit gat in het inkomen is individueel bijna niet te verzekeren. Als werkgever kunt u daarom een belangrijke rol spelen door collectieve regelingen aan te bieden. Bijvoorbeeld de WGA-gatverzekering en WIA-excedentverzekering.

Offerte collectieve verzekering WIA en WGA

Ondernemers moeten zelf iets regelen voor arbeidsongeschiktheid

Dankzij de WIA en WGA is er, samen met de collectieve verzekeringen, voor werknemers een goed vangnet bij arbeidsongeschiktheid. Voor ondernemers is het echter een ander verhaal. Als u als ondernemer ziek wordt, heeft u geen recht op een uitkering vanuit WIA. Als u niets regelt, komt u bij arbeidsongeschiktheid dus (tijdelijk) zonder inkomsten te zitten.

Gedeeltelijk arbeidsongeschikt als ondernemer

U kunt tijdelijk arbeidsongeschikt zijn en na verloop van tijd weer volledig aan het werk gaan, bijvoorbeeld bij een gebroken been of wanneer u zwanger bent. Maar het kan ook zijn dat je gedeeltelijk arbeidsongeschikt blijft. Misschien kunt u in dat geval nog voor een deel uw eigen werk uitvoeren en minder uren gaan werken. Het kan ook zijn dat het niet meer lukt om uw eigen beroep uit te oefenen. In dat geval moet u kijken naar andere mogelijkheden. Misschien kunt u een andere functie uitoefenen, binnen uw eigen bedrijf of ergens anders. Het is uw eigen verantwoordelijkheid als ondernemer om dit op te vangen. 

Volledig arbeidsongeschikt als ondernemer

Raakt u volledig arbeidsongeschikt, dan geldt dat u als ondernemer niet automatisch recht hebt op een uitkering. Bent u niet verzekerd, dan ontvangt u geen inkomen. Voor de meeste ondernemers is een arbeidsongeschiktheidsverzekering daarom onmisbaar. 

Hoe kiest u de juiste arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) kunt u zich als zelfstandige verzekeren voor de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid. U wilt er immers wel zeker van zijn dat je je vaste lasten kunt blijven betalen. Bij het afsluiten van een AOV moet u veel keuzes maken. Deze verzekering is namelijk maatwerk. De adviseurs van verzuimroute.nl en VMD Koster verzekeringen helpen u hier graag bij. Op de website van VMD Koster verzekeringen leest u alles over de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Ook vindt u daar een offerteformulier.

Advies AOV

©2020 verzuimroute.com