Zieke medewerkers

Zieke medewerkers

Kan uw medewerker door ziekte niet werken? Dan geldt een loondoorbetalingsplicht. U moet als werkgever wettelijk tenminste 70% van zijn loon doorbetalen in de eerste twee ziektejaren. Met een ziekteverzuimverzekering krijgt u een vergoeding voor de kosten van loondoorbetaling. Er zijn verschillende vormen van ziekteverzuim te onderscheiden, zoals

Contact houden met zieke werknemers

Zorg voor regelmatig contact met de zieke werknemer. Niet alleen werkt dat motiverend, u kunt daarmee ook goed inschatten hoe de voortgang verloopt. Dit helpt ook bij (het vermoeden van) verzuimfraude. Veel bedrijven krijgen hier mee te maken. De werknemer maakt dan misbruik van de voorzieningen rond langdurig verzuim. Maar meestal blijkt het lastig om dit aan te tonen en hier iets tegen te doen.

Wat mag een werkgever vragen aan een zieke werknemer

Als werkgever mag u bij een ziekmelding maar een beperkt aantal vragen stellen. Wat mag wel en wat mag niet?

Dit mag u wel vragen aan een zieke medewerker

  • De verblijfplaats en het telefoonnummer waar de werknemer te bereiken is;
  • De te verwachten periode van afwezigheid.
  • Of er lopende werkafspraken en/of werkzaamheden zijn die eventueel moeten worden overgenomen.
  • Of de ziekte verband houdt met een arbeidsongeval.
  • Of er sprake is van een verkeersongeval waarbij een eventueel aansprakelijke derde betrokken is.

Dit mag u niet vragen aan een zieke medewerker

  • De reden van de ziekmelding.
  • De aard van ziekte (geestelijk of lichamelijk).
  • Of er afspraken zijn gemaakt met huisartsen, therapeuten of andere specialisten.
  • Naar privésituaties zoals relatieproblemen, problemen uit het verleden en scheiding.