Premie verzuimverzekering omhoog?

Premie verzuimverzekering omhoog?

Woensdag 27 september 2023

Premie verzuimverzekering omhoog? Tijd voor een second opinion

Werkgevers ontvangen aan het eind van het jaar een verlengingsvoorstel voor de verzuimverzekering. In dit voorstel wordt ook de nieuwe premie bekend gemaakt. Gaat de premie omhoog? Dan is het tijd voor een second opinion.

Minder ziekteverzuim in 2023

Het ziekteverzuim onder werknemers was in het tweede kwartaal van 2023 5,0%. Dat wil zeggen dat 50 van de duizend te werken dagen werden verzuimd wegens ziekte. Net als in het eerste kwartaal van dit jaar was het verzuim lager dan een jaar eerder. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

Omdat het ziekteverzuim een seizoenseffect kent (’s winters wordt er meer verzuimd dan in de zomer), worden cijfers niet vergeleken met opeenvolgende kwartalen, maar met dezelfde kwartalen in voorgaande jaren. Van 2016 tot en met 2022 was in elk tweede kwartaal het ziekteverzuim hoger dan een jaar eerder. Vorig jaar ging het nog om 5,4%, voor het tweede kwartaal het hoogste percentage in de reeks vanaf 1996. In 2023 is er dus, na zeven jaar van oplopende percentages, een omslag, net als in het eerste kwartaal.

Oorzaken premiestijging verzuim

Er zijn twee belangrijke oorzaken waarom premies de laatste jaren omhoog zijn gegaan:

  1. Het totale verzuim is de laatste jaren toegenomen. In 2022 werden zelfs alle records gebroken. Ondanks de afname begin 2023 gaat het nog steeds om hele hoge cijfers. En bij het berekenen van de premie kijken verzekeraars naar de afgelopen drie jaar.
  2. De verhoging van de AOW-leeftijd en het terugbrengen van de maximale WW-duur zorgen voor langere uitkeringsduren en het uitkeren van meer en hogere vergoedingen.

Een second opinion over uw verzuimverzekering?

Krijgt u een nieuw voorstel van uw verzekeraar met een hogere premie? Mogelijk is er een beter alternatief. Wij helpen u hier graag mee. Wij maken graag een verzuimscan voor en een marktverkenning voor de verzuimverzekering. Met onze second opinion kunt u de juiste keuze maken voor de verzuimverzekering in het komende jaar.

Offerte verzuimverzekering aanvragen