Menu

Het aanstellen van een vertrouwenspersoon voorkomt onnodig verzuim

woensdag 17 juni 2020

Het aanstellen van een vertrouwenspersoon voorkomt onnodig verzuim

Een vertrouwenspersoon niet nodig, voor het vertoon of alleen voor grote bedrijven met kantoorpersoneel? Onzin. Een vertrouwenspersoon draagt bij aan de duurzame inzetbaarheid, voorkomt onnodig verzuim én helpt bij het creëren van een prettig werkklimaat. Dat geldt zeker ook voor:

  • MKB-bedrijven waar medewerkers op verschillende locaties werken
  • Bedrijven waar met klanten wordt gewerkt
  • Organisaties waar een familiale sfeer heerst

Beleid voeren tegen psychosociale arbeidsbelasting

De Arbeidsomstandighedenwet verplicht iedere werkgever een beleid te voeren gericht op het voorkomen en beperken van psychosociale arbeidsbelasting. Met psychosociale arbeidsbelasting wordt bedoeld:  factoren zoals seksuele intimidatie, agressie, geweld, pesten en werkdruk in de arbeidssituatie, die stress teweeg brengen.

Ongewenste omgangsvormen verdienen aandacht

Psychosociale arbeidsbelasting klinkt heftig en vaak wordt gedacht dat dit niet voorkomt in de eigen organisatie. In de praktijk zien we echter genoeg ongewenste omgangsvormen die aandacht verdienen:

  • Kleinerende opmerkingen over iemands uiterlijk, wijze van praten of levensstijl
  • Onnodig lichamelijk contact, zoals het masseren van schouders en stevig kussen en omhelzen bij een verjaardag
  • Schreeuwen en vloeken
  • Buitensluiten of achter iemands rug om praten
  • Intimidatie door bijvoorbeeld te dreigen met het niet verlengen van contract of demotie
  • Het werk moeilijk maken door nutteloze taken of opzettelijk verzwijgen van informatie

Sommige medewerkers kunnen hier makkelijker mee omgaan, kunnen het loslaten of trekken hun mond open. Anderen kunnen dat misschien minder goed. Medewerkers die interne ongewenste omgangsvormen ervaren, verzuimen gemiddeld zeven dagen extra op jaarbasis, zo blijkt uit onderzoek van TNO. Belangrijk is daarom dat medewerkers die ongewenste omgangsvormen ervaren, worden opgevangen en begeleid.  

Hoe draagt de vertrouwenspersoon bij?

Opvang medewerkers die ongewenste omgangsvormen ervaren

Een medewerker die ongewenste omgangsvormen ervaart, vindt het vaak lastig om met zijn of haar verhaal naar de leidinggevende te stappen. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon kan de drempel verlagen. Medewerkers kunnen bij de vertrouwenspersoon hun verhaal kwijt en advies vragen. De vertrouwenspersoon werkt op basis van strikte vertrouwelijkheid. In veel gevallen kan het erover praten, geven van tips of het opbouwen van iemands zelfvertrouwen de situatie verbeteren en zijn verdere maatregelen niet nodig. Als het nodig is, kan de vertrouwenspersoon verwijzen naar professionele hulpverleners, zoals de huisarts, bedrijfsarts en rechtshulp.

Voorlichten en informeren over ongewenste omgangsvormen

Medewerkers die ongewenst omgangsvormen ervaren, weten vaak niet welke actie ze kunnen ondernemen. Medewerkers die ongewenst gedrag vertonen, weten vaak niet eens dat dit zo wordt ervaren. Belangrijk is dan ook dat intern aandacht wordt besteed aan gewenst en ongewenst gedrag.

Adviseren management over voorkomen ongewenste omgangsvormen

Op basis van een geanonimiseerd jaarverslag legt de vertrouwenspersoon activiteiten, kengetallen, analyses en aanbevelingen vast. Is er in een MKB-bedrijf minder te melden, dan is het nog steeds heel nuttig om jaarlijks een verslag te maken met de bevindingen en aanbevelingen.

Wie stel je aan als vertrouwenspersoon?

De vertrouwenspersoon moet discreet zijn, kunnen luisteren, inlevingsvermogen hebben, non-verbale signalen en patronen herkennen, organisatiebewust zijn en communicatief vaardig. De vertrouwenspersoon kiest geen kant en heeft het vertrouwen van zowel werkgever als medewerkers. Het is aan te raden om te kiezen voor een interne vertrouwenspersoon, omdat deze bekend is met het bedrijf, de cultuur en de medewerkers. Het is ook mogelijk een externe vertrouwenspersoon aan te stellen of een externe adviseur die u en uw vertrouwenspersoon ondersteunt. Denk hierbij aan een externe vertrouwenspersoon via uw arbodienst of een consultant duurzame inzetbaarheid.

Advies en begeleiding

In mijn rol als consultant duurzame inzetbaarheid kan ik als externe de vertaling maken, maar ook als coach optreden van de interne vertrouwenspersoon. Zo kan de interne vertrouwenspersoon terugvallen op een verzuimspecialist en ervaren arbeidsjurist. Bel me gerust om hier een keer over te sparren.

Afspraak maken 

©2020 verzuimroute.com