Inspanningen werkgever bij een langdurig zieke medewerker

Inspanningen werkgever bij een langdurig zieke medewerker

Donderdag 1 oktober 2020

Whitepaper: Wat wordt van de werkgever verwacht bij een langdurig zieke medewerker?

Wanneer uw medewerker zes weken of langer ziek is, spreken we over langdurend ziekteverzuim. Als werkgever krijgt u nu te maken met veel verplichtingen die zijn vastgelegd in de Wet verbetering poortwachter. Wat wordt precies van u verwacht bij een langdurig zieke medewerker? Die vraag beantwoorden wij in deze whitepaper.

Gratis whitepaper aanvragen

12 jaar verantwoordelijk voor een zieke werknemer

In zijn totaliteit bent u twaalf jaar verantwoordelijk voor een zieke werknemer. De eerste twee jaar moet het loon grotendeels worden doorbetaald. Daarna krijgt de werknemer tien jaar lang een vervolguitkering, die ook aan u als werkgever wordt doorbelast.

Financiële gevolgen langdurig zieke medewerker

Er zijn goede verzekeringsoplossingen voor zowel de loondoorbetaling als het doorbelasten van de vervolguitkering, maar een langdurig zieke werknemer heeft hoe dan ook financiële consequenties. Ook daarom wilt u er alles aan doen zieke medewerkers snel én duurzaam te laten re-integreren.

Wet verbetering poortwachter als leidraad

De Wet verbetering poortwachter bevat voorwaarden voor betere re-integratieprestaties. Het doel is het realiseren van een actieve aanpak van verzuimbegeleiding en hiermee het aantal langdurige zieke medewerkers terug te dringen. Er gelden verplichtingen en re-integratie inspanningen voor zowel werkgever als werknemer. In deze whitepaper zetten we de verplichtingen vanaf de zesde week een rij.

Ja, ik wil de whitepaper ontvangen