Menu

Basiscontract

Bij arbobegeleiding gelden verschillende verplichtingen voor uw bedrijf. Die verplichtingen zijn opgenomen in het basiscontract voor de arbodienst. Door het basiscontract kunnen bedrijfsartsen en arbodienstverleners op professionele wijze hun werk doen.

Meer aandacht voor preventie

Ook zorgt het basiscontract voor meer aandacht voor preventie en verbetert het de kwaliteit van de arbodienstverlening. Het basiscontract geeft werkgevers en alle andere betrokken partijen duidelijkheid en biedt daardoor meer bescherming aan werknemers.

Basispluscontract voor extra ondersteuning

Met het basispluscontract kan de effectiviteit van de dienstverlening worden vergroot. Bijvoorbeeld door in te zetten op advisering over de leefstijl van werknemers en het regelen van toegang tot een vertrouwenspersoon.

Lees meer over het basiscontract

©2021 verzuimroute.com