Menu

Verzuimprotocol

In het verzuimprotocol staan de spelregels die gelden bij ziekte, bijvoorbeeld over de ziekmelding of het contact met de arbodienst. Heldere regels voorkomen dat werknemers zich op oneigenlijke gronden ziekmelden (bijvoorbeeld omdat de kinderen ziek zijn) en dat ze weten hoe ze zich moeten ziek melden.

Advies over ziekteverzuim

©2020 verzuimroute.com