WGA en ZW bij bedrijfsovernames en fusies

WGA en ZW bij bedrijfsovernames en fusies

Woensdag 10 oktober 2018

WGA en ZW bij bedrijfsovernames en fusies

Het WGA- en ZW-risico verdienen bijzonder aandacht bij bedrijfsovernames en fusies. Het overnemende bedrijf neemt namelijk ook de schadelast over van de overgenomen onderneming voor de maximale termijn van tien jaar. De wijze waarop het overgenomen bedrijf en het overnemende bedrijf verzekerd zijn is, bij de bepaling van dit risico, van cruciaal belang.

Regels bij volledige overname

Van UWV naar UWV

Als zowel het overgenomen bedrijf als het overnemende bedrijf verzekerd zijn bij het UWV, dan betaalt het UWV de uitkeringen door. Dus ook van de werknemers van het overgenomen bedrijf. Zijn er bij het overgenomen bedrijf (ex-)werknemers met een uitkering, dan kan hierdoor de gedifferentieerde premie van het overnemende bedrijf stijgen.

Van WGA-eigenrisicodragen naar WGA-eigenrisicodragen

Het overnemende bedrijf neemt de verplichtingen over en moet de lopende uitkeringen voldoen aan werknemers van het overgenomen bedrijf. De verzekering van het overnemende bedrijf biedt doorgaans geen inloopdekking. Nieuwe arbeidsongeschiktheidsgevallen komen eveneens voor rekening van het overnemende bedrijf. Deze zijn wel gedekt op een eventuele verzekering. Als het overgenomen bedrijf het WGA-risico heeft verzekerd, dan stopt deze verzekering op de overnamedatum. Mogelijk is er wel dekking voor het uitlooprisico op deze verzekering.

Van WGA-eigenrisicodragen naar het UWV

Het overnemende bedrijf neemt de verplichtingen over en moet dus de lopende uitkeringen voldoen aan werknemers van het overgenomen bedrijf. Het inlooprisico is niet gedekt bij het UWV. Nieuwe arbeidsongeschiktheidsgevallen vallen wel onder de dekking van het UWV. Mogelijk is het uitlooprisico gedekt op een de verzekering van het overgenomen bedrijf.

Van het UWV naar WGA-eigenrisicodragen

Het overnemende bedrijf neemt de verplichtingen over en moet de lopende uitkeringen voldoen. Het uitlooprisico is bij het UWV niet gedekt. Let op! Dit is dus anders als bij een reguliere overstap van het UWV naar ERD, waarbij de staartlasten bij het UWV blijven. De verzekering van het overnemende bedrijf biedt doorgaans geen inloopdekking.

Regels bij een gedeeltelijke overname

Het gedeeltelijk overgenomen bedrijf is bij het UWV verzekerd

Het risico wordt in deze situatie gedeeld. Dit betekent dat het UWV de uitkeringen gedeeltelijk verhaalt op de overnemende onderneming (die WGA-eigenrisicodrager is) of toekent aan de overnemende onderneming bij het vaststellen van de te betalen gedifferentieerde premie (UWV). Hoeveel het UWV verhaalt of toekent, wordt bepaald door het overgangspercentage. Dit wordt door de Belastingdienst vastgesteld. Het UWV verhaalt dus ook uitkeringen van werknemers die niet bij de overnemende onderneming in dienst komen.

Het gedeeltelijk overgenomen bedrijf is eigenrisicodrager

Het bedrijf dat gedeeltelijk wordt overgenomen houdt het risico zelf. Het overnemende bedrijf betaalt niet mee.