Eigenrisicodragen

Eigenrisicodragen

Met de verzekering voor WGA-eigenrisicodragen verzekert u zich tegen de WGA-kosten van uw arbeidsongeschikte werknemer.

Risico WGA-kosten onder brengen bij een verzekeraar

Volgens de regeling WGA heeft een gedeeltelijk arbeidsgeschikte werknemer recht op een uitkering. U bent als werkgever verantwoordelijk voor de eerste tien uitkeringsjaren. Standaard bent u hiervoor verzekerd bij het UWV. U kunt er ook voor kiezen om dit risico onder te brengen bij een verzekeraar. Dit noemen we WGA-eigenrisicodragen.

Zelf controle over re-integratie en WGA-kosten als eigenrisicodrager

U bent niet meer bij het UWV verzekerd en betaalt geen gedifferentieerde premie meer. Bovendien bent u gedurende de periode van tien jaar zelf verantwoordelijk voor de re-integratie van uw arbeidsongeschikte werknemers. Dat klinkt zwaarder dan het is. In de praktijk betekent het namelijk dat de verzekeraar de WGA-uitkering gedurende de eerste tien jaar vergoedt. Uiteraard zonder dat er sprake is van een eigen risicoperiode.

Offerte WGA-eigenrisicodragen