Menu

Een goed verzuimprotocol opstellen

donderdag 28 mei 2020

Een goed verzuimprotocol opstellen

Binnen iedere organisatie wordt anders omgegaan met ziekteverzuim. Een belangrijke leidraad in het verzuimbeleid is het verzuimprotocol. Hierin staan de spelregels die gelden bij ziekte. Is het verzuimprotocol helder en bekend in uw organisatie? In de praktijk merken we vaak dat dit (nog) niet zo is. Daarom zetten wij op een rij wat niet mag ontbreken in het verzuimprotocol.

Wat is het doel van een verzuimprotocol?

In het verzuimprotocol legt u de verantwoordelijkheden, rechten en plichten van zowel werkgever als werknemer vast. Het geeft weer hoe u als werkgever omgaat met ziekteverzuim binnen de organisatie. Zorg ervoor dat het verzuimprotocol bij iedere medewerker bekend is. Zo voorkomt u dat afdelingen of individuele werknemers hun eigen interpretatie geven aan het verzuimbeleid.

Het verzuimprotocol moet passen bij de aard van het bedrijf, de omvang en de bedrijfscultuur. Een goed verzuimprotocol zorgt voor duidelijkheid in de processen en voorkomt onbegrip en irritatie in de organisatie. Hiermee wordt iedere medewerker op dezelfde correcte manier begeleid bij ziekte.

Welke informatie mag niet ontbreken in het verzuimprotocol?

Arbodienst

De arbodienst adviseert over het voeren van een gestructureerd een goed beleid voor arbeidsomstandigheden en verzuim.

In het verzuimprotocol vermeldt u welke arbodienst u heeft ingeschakeld. De richtlijnen van de arbodienst verwerkt u in het verzuimprotocol. Benadruk ook hoe medewerkers toegang krijgen tot de bedrijfsarts.

Tip: De keuze voor de arbodienst is erg belangrijk, want deze moet passen bij de werkwijze van uw bedrijf. Door de resultaatgerichte werkwijze is de arbodienstverlening van NLG Arbo vaak een passende fit. Hier leest u meer over NLG Arbo.

Ziekmelding

In het verzuimprotocol beschrijft u hoe een medewerker zich ziek moet melden. Geef het volgende concreet aan over hoe de medewerker zich ziek moet melden:

  • Bij welke personen (vaak de directe leidinggevende)
  • Op welke manier (telefonisch, of is een appje al genoeg?)
  • Vóór welk moment (aan het begin van de werkdag)

Contact en bereikbaarheid

Neem in het verzuimprotocol duidelijk op welke contactmomenten er zijn. Zoals het telefoontje van de arbodienst of bedrijfsarts. Welke vragen worden gesteld en wanneer kan de medewerker dit verwachten.

Ook het contact tussen u en uw medewerker wordt toegelicht. Beschrijf op welke termijn en op welke manier contact plaatsvindt. Leg ook uit welke onderwerpen dan worden besproken. Hiermee zorgt u dat medewerkers bij ziekte zich minder gecontroleerd voelen.

Stappenplan Wet Verbetering Poortwachter

De Wet verbetering poortwachter schrijft verplichtingen voor waaraan moet worden voldaan bij (dreigend) langdurig verzuim. Neem deze stappen op in het verzuimprotocol zodat helder is voor alle partijen wat wanneer gedaan moet worden. Benadruk dat dit een gezamenlijke verantwoordelijkheid is en dat sancties kunnen volgen als men niet meewerkt.

Tip: Meer informatie over het stappenplan Wet verbetering poortwachter vindt u op deze pagina.

Vakantie tijdens ziekte en ziekte tijdens vakantie

Ook (langdurig) zieke medewerkers hebben recht op vrije dagen en vakantie. Dit mag het re-integratieproces natuurlijk niet belemmeren. In het verzuimprotocol kan worden opgenomen dat vooraf advies bij de bedrijfsarts wordt ingewonnen. In ieder geval moet het verzuimprotocol beschrijven wat de zieke medewerker moet doen als hij op vakantie wil gaan, maar ook wat hij moet doen als hij ziek wordt op vakantie.

Advies over ziekteverzuim en het verzuimprotocol

Ondersteuning bij het opstellen van het verzuimprotocol in uw organisatie? Of wilt u een second opinion over de verzekeringen op het gebied van verzuim en inkomen? De adviseurs van verzuimroute helpen u graag. Vul het contactformulier in voor een vrijblijvende afspraak.

Contactformulier advies ziekteverzuim 

©2020 verzuimroute.com