Menu

De invloed van het coronavirus op uw RI&E

dinsdag 14 juli 2020

De invloed van het coronavirus op uw RI&E

In maart werden bedrijven in Nederland behoorlijk overvallen door het coronavirus. Thuiswerken, afstand houden en verschillende hygiënemaatregelen werden nieuwe prioriteiten. Vrijwel iedere organisatie heeft een coronaprotocol opgesteld, maar heeft u ook gedacht aan uw RI&E?

Wat wordt opgenomen in de RI&E?

In een RI&E brengt u de risico's op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn binnen de organisatie in kaart. Deze risico's worden geprioriteerd en geëvalueerd. Vervolgens worden maatregelen bedacht (plan van aanpak) en uitgevoerd om deze risico's te beperken. Met een RI&E wordt u als werkgever bewust van de risico's en kunt u werk gerelateerde gezondheidsklachten en ongevallen tot een minimum beperken. En het belangrijkste, een RI&E moet altijd actueel zijn. Dat is bij veel organisaties niet het geval.

Risico op besmetting

Als werkgever draagt u zorg voor de veiligheid en gezondheid van uw medewerkers. Zeker ook nu in de tijd van het coronavirus. Bij ongezonde en onveilige situaties door het risico op besmetting met corona, kan de Inspectie handhavend optreden. Hierbij is verschil gemaakt in het soort blootstelling.

Blootstelling door het directe gevolg van de werkzaamheden

Zorgmedewerkers of medewerkers die werken met materiaal dat mogelijk besmet is, hebben door de aard van hun werkzaamheden kans op blootstelling aan het coronavirus. Voor deze groep gelden specifieke regels die u terug vindt op de website van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Blootstelling die volgt uit het algemene besmettingsgevaar in Nederland

Ook in alle andere organisaties is het coronavirus op dit moment een gevaar op de werkplek. Hier moet dan ook beleid (coronaprotocol) op worden gevoerd. Daarnaast moet een beschrijving van het risico en de beperkende maatregelen worden opgenomen in de RI&E. Thuiswerken was voor veel organisaties nieuw. Ook de risico’s en maatregelen rondom thuiswerken moeten worden opgenomen in de RI&E.

Tips over thuiswerkbeleid

Voorkom boete Inspectie SZW

De RI&E is wettelijk verplicht. Inspectie SZW controleert namens het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid of organisaties zich aan de Arbowetgeving houden. De inspecteur controleert op de werkomstandigheden in het bedrijf. Ook wordt gecontroleerd of een RI&E met bijbehorend plan van aanpak aanwezig is, compleet is en getoetst is door een gecertificeerde arbodienst of deskundige.

Indien u geen of geen goede RI&E kunt laten zien, dan geeft de inspecteur een schriftelijke waarschuwing of een eis tot naleving. Vervolgens wordt een termijn opgelegd waarbinnen de RI&E alsnog kan worden opgesteld. Als de termijn voorbij is, en de RI&E is er niet of is niet goed, dan volgt een bestuurlijke boete. Deze boete kan oplopen tot € 4.500,- voor de eerste overtreding.

Zorgplicht heeft extra betekenis gekregen

De gevolgen van coronabesmettingen op onze maatschappij zijn groot. De Inspectie SZW benadrukt dan ook dat de zorgplicht uit de Arbowet nu extra betekenis heeft gekregen. Ook de gevolgen voor uw organisatie kunnen groot zijn. Voorkomen is beter dan genezen.

Advies over het arbobeleid

Wilt u sparren over de risico's binnen uw organisatie? Zoekt u ondersteuning in het juiste verzuimbeleid in uw organisatie? Neem dan contact op met onze adviseurs. Wij helpen u graag.

Contactformulier advies ziekteverzuim 

©2020 verzuimroute.com