Menu

Een medewerker meldt zich ziek. Welke stappen mag en moet u nemen?

woensdag 23 september 2020

Whitepaper: Een medewerker meldt zich ziek. Welke stappen mag en moet u nemen?

Iedere organisatie met personeel krijgt vroeg of laat een telefoontje van een medewerker die zich ziek wil melden. Wat u vervolgens doet, is mede bepalend voor het verdere verloop. Als u weet welke stappen u mag en moet nemen, is de kans groter dat de re-integratie soepel verloopt.

Gratis whitepaper aanvragen

Re-integratie begint vanaf de ziekmelding

Als u goed bent voorbereid, kunt u vanaf de eerste ziektedag werken aan een snelle re-integratie van de zieke medewerker. Het begint al met de ziekmelding. Vanwege de privacy van de medewerker zijn er veel zaken waar u niet naar mag vragen, maar toch is het mogelijk de gegevens te verzamelen die u nodig heeft. Vragen die gesteld mogen (of zelfs moeten) worden bij een ziekmelding:

  • Wat is de vermoedelijke duur van de ziekte?
  • Op welk telefoonnummer is de medewerker te bereiken?
  • Op welk (verpleeg)adres bevindt de medewerker zich?
  • Was er sprake van een arbeidsongeval?
  • Was er sprake van een verkeersongeval met mogelijkheden om de schade te verhalen?
  • Is er sprake van een vangnetregeling waarbij eventueel recht is op een Ziektewetuitkering van het UWV?

Inschatting maken van het verzuim

Met de informatie die u heeft, kunt bepalen om welk soort verzuim het gaat. Kortdurend verzuim leidt vaak niet tot grote problemen, maar als het te vaak voorkomt wel. En bij langdurend verzuim komt veel meer kijken. Het is hoe dan ook belangrijk dat u vooraf weet wat u moet doen en wanneer. De ziekmelding moet bijvoorbeeld op tijd doorgegeven worden aan de arbodienst en verzuimverzekeraar.

Omgaan met een ziekmelding

In deze whitepaper leest u hoe u het beste kan omgaan met een ziekmelding van een medewerker. Wij adviseren u de informatie te delen met alle collega’s die te maken kunnen krijgen met deze meldingen. Want bij veel bedrijven geldt dat het contact verloopt via de direct leidinggevende. Vaak zijn dit niet de mensen die betrokken zijn bij het vormgeven van het verzuimbeleid.

Ja, ik wil de whitepaper ontvangen

Aanvinken

©2021 verzuimroute.com