Menu

Langdurend ziekteverzuim

Als een werknemer kortdurend verzuimt, zijn de verantwoordelijkheden voor u als werkgever nog beperkt. Het belangrijkste is de loondoorbetaling en de ziektemelding bij de arbodienst. Anders wordt het als een werknemer zes weken of langer ziek is. Dit heet langdurend ziekteverzuim.

Wet verbetering poortwachter en langdurend verzuim

Bij langdurend verzuim moet u zich houden aan de verplichtingen uit de Wet verbetering poortwachter. Deze wet schrijft voor dat u samen met uw werknemer en met ondersteuning van een gespecialiseerd verzuimbedrijf moet werken aan zijn re-integratie in het arbeidsproces.

Hoge kosten werkgever bij langdurend ziekteverzuim

Uw bedrijf moet de kosten voor het re-integratietraject betalen. Daarbij komt nog de loondoorbetaling en de kosten voor vervanging van de medewerker. Gelukkig kunt u dit risico verzekeren met de verzuimverzekering.

Offerte verzekering langdurend ziekteverzuim

©2021 verzuimroute.com