Menu

Verzuimverzekering

Kan uw medewerker door ziekte niet werken? Dan moet u wettelijk tenminste 70% van zijn loon doorbetalen in de eerste twee ziektejaren. De loondoorbetalingsperiode en re-integratieverplichtingen voor uw bedrijf zijn vastgelegd in de Wet verbetering poortwachter. Met een verzuimverzekering krijgt u een vergoeding voor de kosten van loondoorbetaling. Daarnaast is er binnen deze verzekering veel aandacht voor preventie en re-integratie.

Waarom kiest u voor een verzuimverzekering via verzuimroute.nl?

Wij nemen u de zorg uit handen. Hoe gaan wij te werk als uw adviseur voor ziekteverzuim?

  • Met een verzuimscan brengen wij de risico’s in beeld.
  • Wij adviseren over de juiste dekking, voorwaarden en tarieven.
  • Wij assisteren u bij het opstellen van een verzuimprotocol. 
  • Uw zieke medewerker kunt u rechtstreeks in onze portal ziek melden.
  • Wij informeren vervolgens automatisch de Arbodienst.
  • Maandelijks verzorgen wij de declaratie bij de verzekeraar en betalen het loon aan uw bedrijf uit.
  • Wij houden samen met u alle wettelijke termijnen in de gaten en ondersteunen u met de vereiste formaliteiten naar bijvoorbeeld het UWV.

Offerte verzuimverzekering aanvragen

Wilt u een verzuimscan voor uw bedrijf? Vraag een offerte aan voor de verzuimverzekering. Onze adviseurs gaan met u in gesprek over ziekteverzuim, preventie en re-integratie. We kijken bijvoorbeeld naar uw personeel en de verzuimcijfers. Ook bekijken we wat  uw verplichtingen zijn en wat u kunt doen om verzuim te beperken. Op basis van de verzuimscan komen wij tot een advies. Is een verzuimverzekering verstandig voor uw bedrijf? En zo ja: welke verzekering heeft het beste product met de scherpste premie? En welke deskundige (arbo-)ondersteuning past daar dan bij?

Offerte verzuimverzekering

©2021 verzuimroute.com