Verzuimroute

Verzuimroute

De verzuimroute bestaat uit verschillende stappen die er allemaal op zijn gericht uw medewerkers gezond en gemotiveerd te houden of weer terug aan het werk te krijgen. Welke stappen nemen wij om de verzuimroute voor uw bedrijf uit te stippelen?

  1. Werknemers vitaal houden dankzij duurzame inzetbaarheid en verzuimpreventie
  2. Als een werknemer toch ziek wordt, volgen we de stappen van de Wet verbetering Poortwachter
  3. Bij een ziekmelding wordt de arbodienst zo snel mogelijk ingeschakeld
  4. De kosten voor loondoorbetaling kunnen opgevangen worden door de verzuimverzekering
  5. Bij langdurige ziekte wordt een re-integratietraject gestart
  6. Als het niet lukt om binnen twee jaar te re-integreren, geldt de wetgeving WIA
  7. De verzekeringen WGA-hiaat en WIA-excedent helpen de inkomensterugval voor de werknemer te verkleinen
  8. De focus blijft liggen op re-integratie omdat dit voor zowel de werknemer als het bedrijf het beste is

De werkwijze van verzuimroute.nl

Wij staan voor u klaar bij alle stappen. Wij zoeken samen met u, de verzekeraar en de arbodienst naar oplossingen om het verzuim en de verzuimkosten zoveel mogelijk terug te dringen.

Offerte of adviesgesprek aanvragen