Menu

UWV

Het UWV is een belangrijke schakel in de verzuimroute  van uw organisatie. UWV staat voor Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. Het UWV zorgt voor uitvoering van de werknemersverzekeringen, zoals de WW, WIA, WAO, WAZ, Wazo en Ziektewet. Dit gebeurt in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Contact met een adviseur

©2021 verzuimroute.com